Pár slov o mně

Skrze terapii pomáhám druhým žít spokojenější život. Co mi k tomu pomáhá?

  • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik: Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie - Hermés Group Praha (800 h).
  • Výcvik ve využití komplexní transformační metafory "Cesta hrdiny" - DO SVĚTA, z.s. (48 h).
  • Výcvik v mapování zdrojů a silných stránek dle metody CH-Q - EKS, z.s. (55 h).
  • Další kratší kurzy: Práce s tělem v psychoterapii (17 h), Relaxační techniky a techniky zvládání stresu (17 h), Systemická hypnóza (16 h), MBSR mindfulness training (16 h) ad.
  • Magisterské vzdělání v oboru andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (studovaný modul: Aplikovaná psychologie).
  • Pravidelné supervize a konzultace s odborníky.
  • 5+ let poskytování individuálních konzultací (psychosociální podpora, koučink, kariérové poradenství, terapie) a lektorování kurzů.

Přes čtyři roky jsem pomáhal ohroženým skupinám na trhu práce jako lektor kurzů, kariérový poradce a kouč nabízející psychosociální podporu. V současnosti jsem frekventant psychoterapeutického výcviku a pracuji jako psychoterapeut pod supervizí. Při práci s druhými je pro mě nejdůležitější respekt k jedinečnosti každého člověka. Baví mě číst v příbězích a metaforách. Na kurzech a konzultacích jsem se setkal již s více než 350 klienty*kami a jejich příběhy. Jsem spoluautorem knihy Životem s lehkostí - Jak trénovat odolnost a publikace Přes příběhy k lepším vztahům.

Pracuji v souladu s etickým kodexem České asociace pro psychoterapii a dodržuji profesionální mlčenlivost.